FAQs Complain Problems

७९।८०

हिमाली गाउँपालिकाको ३ बर्षे राजश्व सुधार कार्ययोजना ।

दस्तावेज: 

व्यवसाय दर्ता तथा पान नं वितरण गर्ने सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना ।

करार सेवामा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना

रोजगार सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन र परिक्षा सम्बन्धमा ।

हिमाली गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको सूचना ।

दस्तावेज: