FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचार संहिता २०८० ८०।८१ 02/22/2024 - 13:57 PDF icon कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचार संहिता २०८०.pdf
मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि २०८० ८०।८१ 01/27/2024 - 12:58 PDF icon मुक्त हलिया पुनर्स्थापना कार्यविधि २०८०.pdf
संस्था दर्ता ऐन ७६/७७ 12/25/2023 - 14:54 PDF icon 14) संस्था दर्ता ऐन २०७७–०३–११.pdf
हिमाली गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन २०८० ७९।८० 06/28/2023 - 11:47 PDF icon हिमाली गाउँपालीकाो आर्थिक ऐन २०८०.pdf
हिमाली गाउँपालिकाकाे बिनियोजन ऐन २०८० ७९।८० 06/28/2023 - 11:41 PDF icon बिनियोजन ऐन २०८०.pdf
हिमाली गाउँपालिकाकाे बिनियोजन ऐन २०७९ (संशोधित) ७९।८० 06/28/2022 - 11:24 PDF icon संशोधित बिनियोजन ऐन २०७९.pdf
हिमाली गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन २०७९ ७९।८० 06/28/2022 - 07:48 PDF icon हिमाली गाउँपालिकाकाे आर्थिक ऐन २०७९ ।
गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८ ७७/७८ 05/27/2022 - 16:24 PDF icon 18) गाउँपालिकाको भूमि ऐन २०७८–११–०५.pdf
गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८ ७७/७८ 05/27/2022 - 16:23 PDF icon 17) गाउँपालिकाको खानेपानी, सरसफाइ एवं स्वच्छता ऐन, २०७८–११–०५.pdf
गाउँपालिकाको कृषि ऐन २०७८ ७७/७८ 05/27/2022 - 16:22 PDF icon 20) पालिकाको कृषि ऐन २०७८–११–०५.pdf

Pages