FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
पञ्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालय: 
संबन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि :शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१‍. बुवा आमाको नागरिकताको प्रतिलिपी

२‍. नावालकको २ प्रति फोटो ।