FAQs Complain Problems

गाउँपालिका बोर्डको निर्णय

नोबेल कोरोना भाइरस (COVID-19) रोकथामा स्थानीय यूवाहरु परिचालन

बाजुरा जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाले नोबेल कोरोना भाइरस अर्थात (COVID-19) रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न यस हिमाली गाउँपालिकासँग जोडिएका मुख्य सीमा तथा नाकाहरु वडा नं. १ मा मैतर्ना पुल, वडा नं. २ मा नुरीकाँद (काँडागाउँ), वडा नं. ३ मा मासपुर बड्डी साँघु र जौलीखोला, वडा नं.